Storitve, povezane z vašo registracijo, lahko od tega trenutka najdete na naslovu

service.g-u.com

Registracija

Želite uporabljati naše storitve? prosimo, registrirajte se na naslovu

service.g-u.com

Functional facades
<br />Uncompromising system solutionsGU house entrance door concept – the house entrance door package with VdS certificationRetrofittable security – made easy! With tested products of the GU groupixalo – the electronic locking system
<br />Barrier-free construction –
<br />Universal solutions for greater convenienceMotor-driven shoot-bolt locks – for 2-leaf escape doorsThe electronic SE locking system
<br />Identifying – Locking – Organising

Dob­rodošli

Podjetje Gretsch­-Unitas je po več kot 100 uspešnih letih pos­talo eden vodilnih ponud­nikov tehno­logije oken in vrat, avtomatskih vhodnih sis­temov in sis­temov upra­vljanja zgradb. Pri nas naj­dete vse od obsežne kompletne palete oken­skga okovja za eno­družinske hiše do sis­temov upra­vljanja zgradb. Tudi če pot­re­bujete sis­temskega dobavitelja ali cer­ti­fici­ranje v skladu s CE, se lahko obr­nete na nas.

AKTUALNO
AKTUALNO
TISK
TISK
ARHITEKTI IN NAČRTOVALCI
ARHITEKTI IN NAČRTOVALCI
SERVIS
SERVIS
KARIERA
KARIERA
REFERENCE
REFERENCE

X
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Poslovna skupina
Gretsch-Unitas
Poslovna skupina <br />Gretsch-Unitas
Jezik: Angleščina