Aktuelno

U gru­paciji predu­zeća Gretsch­-Unitas se stalno dešavaju novi razvoji na raznim nivoima – ovdje imate pre­gled aktuelnih događanja.

Semi­nari i eduka­cija

Gru­pacija GU vam nudi bogat pro­gram usavršavanja, npr. na temu cer­ti­fika­cije za oznaku CE. Ovdje ćete pro­naći teme i termine.

Sajmovi

Bilo bi nam drago kada biste nas lično posje­tili na nekom od naših sljedećih sajmova. Gdje i kada nas možete naći, saznajte sljedećim klikom.


X
Preuzimanja
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Oznaka Veličina datoteke Preuzimanje
OBJEKTcompendium 13,3 MB Preuzimanje