Automatski sis­temi ulaza

Lijepo što vas zanima naša bogata ponuda automatskih vrata i stak­lenih kliznih pregrada za skoro sva područja primjene. Za što god da se odlučite – mi ćemo vam pružiti podršku sa našom poz­natom sveo­b­uhvatnom uslugom: od crteža speci­fičnih za objekt preko mon­taže i puštanja u rad, pa sve do vrlo ras­pro­st­ranjene mreže servisa.

Klizna vrata

Osim naših dokazanih kliznih vrata vam nudimo ver­zije za krila težine do 200 kg, tele­s­kopske varijante, kao i kružna i ugaona klizna vrata. Sve ver­zije se otva­raju i zatva­raju jed­nako brzo i pouzdano.

Pogoni zaokretnih vrata

Ako želite automa­tizovati zaokretna vrata, na pravom ste mjestu. Sa našim pogonima zaokretnih vrata ćete automa­tizovati svoja vanjska, unut­rašnja ili pro­tivpožarna i pro­tivdimna vrata. Time je posvuda omogućena gradnja bez zapreka.

Roti­rajuća vrata

Izrađujemo optimalna roti­rajuća vrata prema vašim individualnim željama: često je riječ o ručnim ili automatskim roti­rajućim vratima u finom okviru alumi­nijumske kon­strukcije, kod rep­rezenta­tivnih ulaza je riječ o pot­puno ostak­ljenoj ver­ziji, a u slučaju visoke frekvencije pro­laska o pro­st­r­anim roti­rajućim vratima.

Pojedi­načni kontroli­sani ulaz

Regulacija pristupa zgradi firme ili usmjer­avanje velikih grupa ljudi u uređene staze: GU Automatic za svaku pot­rebu nudi odgova­rajuće i optički ugodno rješenje.

Stak­lene klizne pregrade

Sa našim stak­lenim kliznim pregradama u jed­nakoj ćete mjeri postići trans­parentnost i razdvajanje. Ručno pomični ele­menti i ele­menti sa motornim pogonom vam nude sve mogućnosti.


X
Preuzimanja
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Oznaka Veličina datoteke Preuzimanje
AUTOMATICKÉ VSTUPNÉ SYSTÉMY 9,9 MB Preuzimanje
Rotirajuća vrata, sigurnosna rotirajuća vrata 1,6 MB Preuzimanje
Pogon kliznih vrata GS-100 1,1 MB Preuzimanje