Kružna klizna vrata compactMaster CMR/CMR-F

Želite rep­rezenta­tivan ulaz sa predno­stima kliznih vrata – kružna klizna vrata compactMaster CMR / CMR-F su u tom slučaju savršeno rješenje za vaše zahtjeve. Bilo kao ravna kružna vrata pri­lagođena fasadi, polu­kružna vrata ili vrata punog kruga prečnika do 4000 mm klizna vrata se optimalno ukla­paju u arhitekturu zgrade. Izvedba CMR-F nudi otvore širine do 2500 mm u eva­ku­acijskim putovima i putovima za spašavanje. Pogoni su TÜV tipski ispi­tani, cer­ti­fik­ovani su prema normi DIN 18650 i odgova­raju aktuelnim direk­tivama, odnosno normama.

GU-ova kružna klizna vrata compactMaster CMR/CMR-F vam nude sljedeće:

     

  • Redun­dantni pogon (compactMaster CMR-F) sa dvomo­tornom tehnikom za eva­ku­acijske putove i putove za spašavanje
  • Vrlo tiho klize zahvaljujući samo­namjes­tivim valjka­stim ležaje­vima (4 valjka po kliznom krilu)
  • Brzo otva­ranje: do 0,9 m/s
  • Pre­g­ledno i jedno­s­tavno rukovanje
  • Inte­grisano zak­ljučavanje na koli­cima
  • Upra­vljanje koje samo uči, sa raznim mogućno­stima prik­ljučivanja i podešavanja
  •  

Tehnički podaci

Tip pogonacompactMaster CMRcompactMaster CMR-F
Primjena u eva­ku­acijskim putovima i putovima za spašavanje
Visina pogona115 mm115 mm
Masa vratnog krilamaks. 100 kgmaks. 100 kg
Svijetla širina pro­laza
1-krilna
2-krilna

800 – 1250 mm
800 – 2500 mm

800 – 1250 mm
800 – 2500 mm
Brzina otva­ranjamaks. 0,7 m/smaks. 0,9 m/s

X
Preuzimanja
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Oznaka Veličina datoteke Preuzimanje
AUTOMATICKÉ VSTUPNÉ SYSTÉMY 9,9 MB Preuzimanje
DIN 18650: automatski sistemi vrataAutSchR: Direktiva za automatska klizna vrata na putevima za spašavanjePrikladno za primjenu u sektoru gradnje bez zapreka prema normi DIN 18040