Linearno klizna vrata econoMaster EM/EM-F

Eko­no­mično, pouzdano, brzo, tihog klizanja i jedno­s­tavne mon­taže: ova automatska klizna vrata odgova­raju skoro svim slučaje­vima primjene. Bilo da je riječ o izvedbi sa pogonom i kliznim krilom, sa bočnim ele­mentima ili nadsvjetlom – GU Automatic vam po želji nudi i mon­tažu, puštanje u rad i održavanje. Pouzdana tehnika vrata sa 2 točkića i jednim kontra-točkićem po koli­cima garan­tuju malo habanje i dugo­trajan rad. Pogoni su osim toga TÜV tipski ispi­tani, cer­ti­fik­ovani su prema normi DIN 18650 i odgova­raju aktuelnim direk­tivama, odnosno normama.

GU-ova linearno klizna vrata econoMaster EM/EM-F vam nude sljedeće:

  • Redun­dantni pogon (econoMaster EM-F) sa dvomo­tornom tehnikom za eva­ku­acijske putove i putove za spašavanje
  • Zrelu, više­struko isprobanu meha­niku
  • Brzo otva­ranje: do 0,9 m/s
  • Pre­g­ledno i jedno­s­tavno rukovanje
  • Inte­grisano zak­ljučavanje na koli­cima
  • Upra­vljanje koje samo uči, sa raznim mogućno­stima prik­ljučivanja i podešavanja

Tehnički podaci

Tip pogonaeconoMaster EMeconoMaster EM-F
Primjena u eva­ku­acijskim putovima i putovima za spašavanje
Visina pogona130 mm130 mm
Masa vratnog krilamaks. 130 kgmaks. 130 kg
Svijetla širina pro­laza
1-krilna
2-krilna

800 – 2000 mm
800 – 3000 mm

800 – 2000 mm
800 – 3000 mm
Brzina otva­ranjamaks. 0,7 m/smaks. 0,9 m/s

X
Preuzimanja
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Oznaka Veličina datoteke Preuzimanje
AUTOMATICKÉ VSTUPNÉ SYSTÉMY 9,9 MB Preuzimanje
DIN 18650: automatski sistemi vrataPrikladno za primjenu u sektoru gradnje bez zapreka prema normi DIN 18040