Linearno klizna vrata GS-100

Kod ovih kliznih vrata ćete uz izvrstan odnos cijene i usluge dobiti vrhunski kvalitet "Made in Germany". To mogućim čini kon­centracija na sve važne funkcije. Primjena velikih točkića garan­tuje tiho kre­tanje i dug vijek trajanja. Mon­taža i servis su posebno efikasni zahvaljujući pre­thodno mon­ti­ranoj pogonskoj jedinici. Pogon ima cer­ti­fikat TÜV prema normi EN 16005.

To vam nude GU-ova linearno klizna vrata GS-100:

     

  • Pre­thodno mon­tirana pogonska jedinica za brzu mon­tažu
  • Velika brzina otva­ranja: do 0,9 m/s
  • Pre­g­ledno i jedno­s­tavno rukovanje
  • Inte­grisano zak­ljučavanje na koli­cima
  • Upra­vljanje metodom Plug & Play sa funkcijom samoučenja
  •  

Tehnički podaci

Tip pogonaGS-100
Visina pogona130 mm
Maks. masa vratnog krila100 kg
Svijetla širina pro­laza
1-krilna
2-krilna

700 – 1800 mm
900 – 2800 mm
Maks. brzina otva­ranja0,9 m/s
Ispitni cik­lusimin. 1 milijun

X
Preuzimanja
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Oznaka Veličina datoteke Preuzimanje
AUTOMATICKÉ VSTUPNÉ SYSTÉMY 9,9 MB Preuzimanje
Pogon kliznih vrata GS-100 1,1 MB Preuzimanje
Prikladno za primjenu u sektoru gradnje bez zapreka prema normi DIN 18040