Linearno klizna vrata heavyMaster HM/HM-F

Klizna vrata heavyMaster su pravo rješenje pro­blema za vaše specijalne zahtjeve. Moguća su klizna krila težine do 200 kg velikih dimen­zija, npr. u sta­nici za rendgen u nekoj kli­nici gdje su vrata opremljena olovnim pločama. Pogon heavyMaster omogućuje pouzdano i lagano pokre­tanje kliznih krila sa okvirom od top­linski odvojenih sis­tema pro­fila ili čelika. Pogoni su TÜV tipski ispi­tani, cer­ti­fik­ovani su prema normi DIN 18650 i odgova­raju aktuelnim direk­tivama, odnosno normama.

GU-ova linearno klizna vrata heavyMaster HM/HM-F vam nude sljedeće:

     

  • Redun­dantni pogon (heavyMaster HM-F) sa dvomo­tornom tehnikom za eva­ku­acijske putove i putove za spašavanje
  • Vrlo tiho klizi zbog zamjenjive, gumom uležiš­tene klizne površine
  • Pre­g­ledno i jedno­s­tavno rukovanje
  • Inte­grisano zak­ljučavanje na koli­cima
  • Upra­vljanje koje samo uči, sa raznim mogućno­stima prik­ljučivanja i podešavanja
  •  

Tehnički podaci

Tip pogonaheavyMaster HMheavyMaster HM-F
Primjena u eva­ku­acijskim putovima i putovima za spašavanje
Visina pogona130 mm130 mm
Masa vratnog krilamaks. 200 kgmaks. 160 kg
Svijetla širina pro­laza
1-krilna
2-krilna

800 – 2000 mm
1000 – 3000 mm

800 – 2000 mm
1000 – 3000 mm
Brzina otva­ranjamaks. 0,7 m/smaks. 0,9 m/s

X
Preuzimanja
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Oznaka Veličina datoteke Preuzimanje
AUTOMATICKÉ VSTUPNÉ SYSTÉMY 9,9 MB Preuzimanje
DIN 18650: automatski sistemi vrataAutSchR: Direktiva za automatska klizna vrata na putevima za spašavanjePrikladno za primjenu u sektoru gradnje bez zapreka prema normi DIN 18040