Tele­s­kopska klizna vrata econoMaster EMT/EMT-F

Sa tele­s­kopskim kliznim vratima ćete stvo­riti širok prolaz čak i ako na ras­po­laganju imate malo mjesta. Tako kroz ulaz može brzo i neome­tano proći mnogo osoba. Podno vođenje cijelom širinom doprinosi stabiliza­ciji kliznog krila. Pogoni su TÜV tipski ispi­tani, cer­ti­fik­ovani su prema normi DIN 18650 i odgova­raju aktuelnim direk­tivama, odnosno normama.

GU-ova tele­s­kopska klizna vrata econoMaster EMT/EMT-F vam nude sljedeće:

     

  • Redun­dantni pogon (econoMaster EMT-F) sa dvomo­tornom tehnikom za eva­ku­acijske putove i putove za spašavanje
  • Visok stepen stabil­nosti zahvaljujući nosivom pro­filu sa šupljim komorama
  • Vrlo tiho klizi zbog velikih točkića
  • Brzo otva­ranje: do 0,9 m/s
  • Pre­g­ledno i jedno­s­tavno rukovanje
  • Inte­grisano zak­ljučavanje na koli­cima
  • Upra­vljanje koje samo uči, sa raznim mogućno­stima prik­ljučivanja i podešavanja
  •  

Tehnički podaci

Tip pogonaeconoMaster EMTeconoMaster EMT-F
Primjena u eva­ku­acijskim putovima i putovima za spašavanje
Visina pogona145 mm145 mm
Masa vratnog krila
2-krilna
4-krilna

maks. 100 kg
maks. 80 kg

maks. 100 kg
maks. 80 kg
Svijetla širina pro­laza
2-krilna
4-krilna

900 – 2500 mm
1400 – 3800 mm

900 – 2500 mm
1400 – 3800 mm
Brzina otva­ranjamaks. 0,7 m/smaks. 0,9 m/s

X
Preuzimanja
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Oznaka Veličina datoteke Preuzimanje
AUTOMATICKÉ VSTUPNÉ SYSTÉMY 9,9 MB Preuzimanje
DIN 18650: automatski sistemi vrataAutSchR: Direktiva za automatska klizna vrata na putevima za spašavanjePrikladno za primjenu u sektoru gradnje bez zapreka prema normi DIN 18040