Ugaona klizna vrata compactMaster CMW/CMW-F

Specijalna klizna vrata za individualno oblikovanje vašeg ulaznog područja. Sa njima možete realizovati bilo koji ugao između 90° i 179°. Niz sigur­nosnih senzora osigu­rava glavnu ivicu za zatva­ranje u skladu sa normom DIN 18650. Sa „pravom" visinom pogona od 100 mm gornji profil vratnog krila fino obrubljenog sis­tema pro­fila je inte­grisan u pogon i pokriven poklopcem. Ugaona klizna vrata tako možete lako i optički lijepo inte­gri­sati u sve fili­granske donje kon­strukcije.

GU-ova ugaona vrata compactMaster CMW/CMW-F vam nude sljedeće:

  • Redun­dantni pogon (compactMaster CMW-F) sa dvomo­tornom tehnikom za eva­ku­acijske putove i putove za spašavanje
  • Vrlo tiho klizi zbog zamjenjive, gumom uležiš­tene klizne površine
  • "Prava" visina pogona od 100 mm
  • Brzo otva­ranje: do 0,9 m/s
  • Pre­g­ledno i jedno­s­tavno rukovanje
  • Inte­grisano zak­ljučavanje na koli­cima
  • Upra­vljanje koje samo uči, sa raznim mogućno­stima prik­ljučivanja i podešavanja

Tehnički podaci

Tip pogonacompactMaster CMW compactMaster CMW-F
Primjena u eva­ku­acijskim putovima i putovima za spašavanje
Visina pogona100 mm100 mm
Masa vratnog krilamaks. 100 kgmaks. 100 kg
Svijetla širina pro­laza
2-krilna

900 – 2000 mm

900 – 2000 mm
Brzina otva­ranjamaks. 0,7 m/smaks. 0,9 m/s

X
Preuzimanja
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Oznaka Veličina datoteke Preuzimanje
AUTOMATICKÉ VSTUPNÉ SYSTÉMY 9,9 MB Preuzimanje
DIN 18650: automatski sistemi vrataAutSchR: Direktiva za automatska klizna vrata na putevima za spašavanjePrikladno za primjenu u sektoru gradnje bez zapreka prema normi DIN 18040