Pogoni zaokretnih vrata

Pogoni zaokretnih vrata GU Automatic se pos­tavljaju kao prio­ritet u područjima bez zapreka, ako je komfor na prvom mjestu. Pogonom zaokretnih vrata se lagano automatski otva­raju čak i pro­tivpožarna i pro­tivdimna vrata, koja je pot­rebno zatvo­riti odgova­rajućim silama. Sa našim tihim i pouzd­anim pogonima osim toga možete nak­nadno automa­tizovati ručna zaokretna vrata.

Pogon zaokretnih vrata
DTR / DTR B

Komforna gradnja bez zapreka je moguća i u područjima osjetljivim na buku - zahvaljujući ovom pogonu koji izu­zetno tiho automatski otvara čak i teška zaokretna vrata. Jednokrilna ili dvokrilna vrata se kod varijante DTR B u slučaju požara zatva­raju meha­nički preko ugrađene opruge.


X
Preuzimanja
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Oznaka Veličina datoteke Preuzimanje
AUTOMATICKÉ VSTUPNÉ SYSTÉMY 9,9 MB Preuzimanje