Pogon zaokretnih vrata DTR / DTR B

Jedno­s­tavno pokre­tanje unut­rašnjih ili vanjskih vrata čak i ako su velika i teška. Pogon zaokretnih vrata DTR je posebno tih i stoga se primjenjuje i u područjima osjetljivim na buku.

Pro­tivpožarna izvedba DTR B ima odob­renje za koriš­tenje u pro­tivpožarnim vratima širine krila do 1400 mm.

Izvedbu DTR i izvedbu DTR B je moguće nabaviti s kliznom vodi­licom u izvedbi s povlačenjem ili guranjem ili s makazama u izvedbi s guranjem za premoš­ta­vanje nadvoja.

Dvokrilna zaokretna vrata se pomoću ugrađenog regula­tora redos­lijeda zatva­ranja zatva­raju sigurno i ispravnim redos­lijedom.

GU-ovi pogoni zaokretnih vrata DTR / DTR B vam nude sljedeće:

  • Robustni elektro­me­ha­nički pogon zaokretnih vrata
  • Izu­zetno tih i stoga prik­ladan i za područja osjetljiva na buku
  • U izvedbi DTR B prik­ladan za koriš­tenje u pro­tivpožarnim vratima (veličine zatva­rača EN4 – EN6)
  • Ugrađeni meha­nički regulator redos­lijeda zatva­ranja za koriš­tenje u dvokrilnim vratima
  • Mogućnost aktivacije funkcije pri­tiska vjetra
  • Mogućnost aktivacije funkcije "push to go"
  • TÜV tipski ispi­tano, prema normi DIN 18650 i EN 16005

Svojstva pro­izvoda / Tehnički podaci

Tip pogonaDTRDTR B

Otvor

elektro­me­ha­nički

Zatva­ranje

elektro­me­ha­ničko i opružnom silom

Ugao otva­ranja

maks. 115°

Primjena

Pro­tivpožarna i pro­tivdimna vrata
1-krilna
2-krilna
Izvedba
Izvedba s guranjem (klizna vodi­lica ili makaze)
Izvedba s povlačenjem (klizna vodi­lica)
Dimen­zije (Š x V x D)
1-krilna780 x 85 x 124 mm
2-krilnaRazmak spojnica x 108 x 126 mm

X
Preuzimanja
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Oznaka Veličina datoteke Preuzimanje
AUTOMATICKÉ VSTUPNÉ SYSTÉMY 9,9 MB Preuzimanje
DIN 18650: automatski sistemi vrataEN 16005: Vrata na motorni pogon – Sigurnost upotrebe – Zahtjevi i metode ispitivanja