Barijere sa senzorskom kontrolom pro­laza

Komfor pro­laza pri­lagođen korisniku, visok kapacitet pro­laza i prestižan izgled: barijere sa senzorskom kontrolom pro­laza kod pojedi­načnog kontroli­s­anog ulaza nude rješenja na najvišem nivou.  Osam ugrađenih svjet­losnih barijera po stazi nadziru unut­rašnji prostor, štite od neovlaš­tenog ulaza i osigu­ravaju komfor pro­laza bez dodira.

Na prednjoj i stražnjoj strani tijela barijere pos­tavljeni su stojeći stubovi tra­peznog oblika za ugradnju čitača kartica i indika­tora deb­lokade. Obje barijere sa senzorskom kontrolom pro­laza dostupne su i u DOU izvedbi, što omogućuje stva­ranje barijernih grupa.

Varijante izvedbe:

Barijera sa senzorskom kontrolom prolaza GU-DF 550

Barijera sa senzorskom kontrolom prolaza GU-DF 550 Barijera sa senzorskom kontrolom pro­laza GU-DF 550 spaja komfor pro­laza bez dodira s visokom flek­si­bil­nošću. Zakretna krila koja se zakreću u smjeru pro­laza omogućuju veliku frekvenciju pro­laza. Primjena je prema odabiru moguća u zatvor­enom ili otvor­enom načinu rada.

Barijera sa senzorskom kontrolom prolaza GU-LI 550

Barijera sa senzorskom kontrolom prolaza GU-LI 550 Barijera sa senzorskom kontrolom pro­laza s motornim pogonom GU-LI 550 pos­tavlja optičke vrhunce, ubrzava prolaz osoba i zahvaljujući svojim visokim kliznim vratima štiti od pokušaja pre­laska preko barijere.


X
Preuzimanja
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Oznaka Veličina datoteke Preuzimanje
AUTOMATICKÉ VSTUPNÉ SYSTÉMY 9,9 MB Preuzimanje