Okretne rampe za kontrolu pro­laza

Bilo pojedi­načno ili u redu, u unut­rašnjem ili vanjskom području: okretne rampe za kontrolu pro­laza najuobičajenija su vrsta kontrole pristupa i odlikuju se svojim pro­mjenjivim mogućno­stima primjene. U normalnom pogonskom stanju elek­trična kočnica zadržava okretni zvjezdasti krak u blo­ki­ranom položaju. Ova kočnica se otpušta deb­lokadom putem sis­tema čitača ili ručnom deb­lokadom, npr. putem upra­vljačke ploče, te time oslobađa prolaz. Za aktivi­ranje pogona i prolaz dovoljan je lagani pri­tisak. Sve okretne rampe za kontrolu pro­laza gru­pacije GU dostupne su u trokrakoj izvedbi ili dvokrakoj izvedbi za rješenja pristupa bez zapreka i rješenja pristupa u vidu dopune eva­ku­cijskim putevima.

Varijante izvedbe:

Okretne rampe za kontrolu prolaza GU-MC2 / GU-MC3

Okretne rampe za kontrolu prolaza GU-MC2 / GU-MC3 Ko kod sis­tema pojedi­načnog kontroli­s­anog ulaza daje značaja robusnoj kon­strukciji, velikoj frekvenciji pro­laza osoba i troškovno povoljnom rješenju, s okretnom rampom za kontrolu pro­laza s motornim pogonom GU-MC2 / GU-MC3 napravit će pravi izbor. Sa svojim zaob­ljenim, robusnim kućištem od ople­menjenog čelika otpornim na vandalizam, troškovno povoljna okretna rampa za kontrolu pro­laza posebno je prik­ladna za vrlo frekv­entna područja u unut­rašnjim pros­to­rima. Opremljena opcio­nalnim zimskim paketom, rampa odolijeva i teškim uslo­vima vre­menskih nepogoda u nezaštićenom vanjskom području.

Okretne rampe za kontrolu prolaza GU-MC2 DUO / GU-MC3 DUO

Okretne rampe za kontrolu prolaza GU-MC2 DUO / GU-MC3 DUO Zahvaljujući obo­st­ranom okretnom zvjezda­stom kraku, okretna rampa za kontrolu pro­laza GU-MC2 DUO / GU-MC3 DUO za ustroj rasporeda u više staza posebno je prik­ladna u područjima s velikom frekvencijom pro­laza.

Okretne rampe za kontrolu prolaza GU-MT2 / GU-MT3

Okretne rampe za kontrolu prolaza GU-MT2 / GU-MT3 Svojim otpornim i optički ugo­dnim kućištem od ople­menjenog čelika, okretna rampa za kontrolu pro­laza s motornim pogonom GU-MT2 / GU-MT3 optimalno je prik­ladna za ustroj područja pristupa u unut­rašnjim pros­to­rima zgrada kod kojih je posebna pažnja usmje­rena na este­tiku.

Okretne rampe za kontrolu prolaza GU-CM2 / GU-CM3

Okretne rampe za kontrolu prolaza GU-CM2 / GU-CM3 Okretna rampa za kontrolu pro­laza s motornim pogonom GU-CM2 / GU-CM3 koja štedi prostor, s kućištem završno obrađenim praška­stim pre­mazom i otpornim na vre­menske uslove te ugrađenim pos­toljem podesivim po visini, iskazala se prije svega u vanjskom području. Za primjenu u unut­rašnjem pro­s­toru opcio­nalno je dostupna i u izvedbi od ople­menjenog čelika s fik­snom visinom.


X
Preuzimanja
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Oznaka Veličina datoteke Preuzimanje
AUTOMATICKÉ VSTUPNÉ SYSTÉMY 9,9 MB Preuzimanje