Portalne križne rampe za kontrolu pro­laza

Bilo da je riječ o zaštiti predu­zeća, rekreacionim usta­novama, stadionima ili prije­la­zima između zgrade i podzemne garaže: portalne okretne rampe za kontrolu pro­laza s motornim pogonom gru­pacije GU svojom raznolikošću izvedbi i opreme pokrivaju sve pot­rebe sigurnog pojedi­načnog kontroli­s­anog ulaza u vanjskom području. Dokazani stan­dardni sklo­povi u kombi­n­aciji s različitim varijantama krova i rasvjete ispunjavaju najrazliči­tije želje klije­nata – kako u novogradnji, tako i u nadogradnji. Zahvaljujući razmaku pod uglom od 120°, sve portalne križne rampe za kontrolu pro­laza gru­pacije GU pružaju visok komfor pro­laza uz sigurno razdvajanje.

Varijante izvedbe:

Portalna okretna rampa za kontrolu prolaza GU-EHE 120

Portalna okretna rampa za kontrolu prolaza GU-EHE 120 Portalna okretna rampa za kontrolu pro­laza s motornim pogonom GU-EHE 120 s okretnim zvjezda­stim krakom i barijernom rešetka­stom ogradom od nehrđajućeg ople­menjenog čelika izvrsno je prik­ladna za zaštitu predu­zeća u vanjskom području, kao i za stadione i prije­laze od podzemnih garaža do zgrada. Zahvaljujući maloj veličini kon­strukcije, harmo­nično se uklapa u sis­teme ograda.

Portalna okretna rampa za kontrolu prolaza GU-EHD 120

Portalna okretna rampa za kontrolu prolaza GU-EHD 120 Portalna okretna rampa za kontrolu pro­laza s motornim pogonom GU-EHD 120 pred­s­tavlja dvo­struku izvedbu modela GU-EHE 120. Most s pokrivnim limovima i središnje kućište su vruće pocinčani i završno obrađeni praška­stim pre­mazom. Portalna okretna rampa za kontrolu pro­laza GU-EHD 120 optimalno je prik­ladna za velike frekvencije pro­laza osoba u vanjskom području. Središnje kućište pruža mogućnost ugradnje čitača kartica, sis­tema interfona i drugih vrsta sis­tema kontrole pristupa. Upra­vljački sistem jedno­s­tavan za održavanje smješten je gore u mostu.

Portalna okretna rampa za kontrolu prolaza GU-BFB 120

Portalna okretna rampa za kontrolu prolaza GU-BFB 120 Portalna okretna rampa za kontrolu pro­laza s motornim pogonom GU-BFB 120 omogućuje prolaz osobama u invalidskim koli­cima i prihvat dječijih kolica, prtljage ili bicikala. Okretni zvjezdasti krak, zaporni stremen, vrata i fiksni dio izrađeni su od nehrđajućeg ople­menjenog čelika. Rampa je posebno prik­ladna za zaštitu predu­zeća u vanjskom području, rekreacione usta­nove i prije­laze od podzemne garaže do zgrada.


X
Preuzimanja
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Oznaka Veličina datoteke Preuzimanje
AUTOMATICKÉ VSTUPNÉ SYSTÉMY 9,9 MB Preuzimanje