Stubovi sa čitačima i odvajači staza

Stubovi sa čitačima u pravilu služe za prihvat sis­tema kontrole pristupa, LED sija­lica i termi­nala eva­ku­acijskih vrata. Oni se prvenst­veno koriste kod zakretnih rampi za kontrolu pro­laza i ver­tikalne križne okretne rampe za kontrolu pro­laza GU-GT 1000, jer u tom slučaju ugradnja sis­tema pojedi­načnog kontroli­s­anog ulaza u kućište nije moguća.

Varijante izvedbe:

Stub sa čitačima GU-LS 140

Stub sa čitačima GU-LS 140 Pokrivna površina       140 x 140 mm
Visina                           1050 mm
Mate­rijal                      CrNi-čelik / V2A

Stub sa čitačima GU-LS 154 R

Stub sa čitačima GU-LS 154 R Pokrivna površina       154 mm
Visina                           1050 mm
Mate­rijal                      CrNi-čelik / V2A

Stub sa čitačima GU-LS 254 R

Stub sa čitačima GU-LS 254 R Pokrivna površina      254 mm
Visina                          1050 mm
Mate­rijal                     CrNi-čelik / V2A

Odvajač staze GU-D 1000

Odvajač staze GU-D 1000 Visina                  1000 mm
Širina*                1000 mm
Zaob­ljeni profil   Ø 40 mm
Mate­rijal             CrNi-čelik / V2A četkani
Ploča                   Sigur­nosno staklo s jednom pločom
* Druge dimen­zije na zahtjev

Odvajač staze GU-B 1200

Odvajač staze GU-B 1200 Visina                  1000 mm
Širina*                1200 mm
Zaob­ljeni profil   Ø 40 mm
Mate­rijal             CrNi-čelik / V2A četkani
Ploča                   10 mm, akrilo staklo
* Druge dimen­zije na zahtjev

Odvajač staze GU-M 1200

Odvajač staze GU-M 1200 Visina                   1000 mm
Širina*                 1200 mm
Zaob­ljeni profil    Ø 40 mm
Mate­rijal              CrNi-čelik / V2A brušeni
* Druge dimen­zije na zahtjev


X
Preuzimanja
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Oznaka Veličina datoteke Preuzimanje
AUTOMATICKÉ VSTUPNÉ SYSTÉMY 9,9 MB Preuzimanje