Roti­rajuća vrata

Bilo da je riječ o pot­puno ostak­ljenim, pro­st­r­anim ili stan­dardnim roti­rajućim vratima: kod GU Automatic vas očekuje vrhunski kvalitet i ispi­tana sigur­nost. Nudimo vam individualne mogućnosti oblikovanja za optički atrak­tivan ulaz zaštićen od propuha i buke, koji se može realizovati samo sa roti­rajućim vratima.

Stan­dardna roti­rajuća vrata GRA

Svejedno da li je riječ o ručnom ili automatskom pokre­tanju: varijabilna kon­strukcija i brojne opcije omogućuju vam individualna rješenja u dizajnu i dimen­zijama.

Pot­puno ostak­ljena roti­rajuća vrata GGG

Sa minimalnim pog­ledima na profil i stak­lenim krovom se pri­lagođava pot­puno ostak­ljenim roti­rajućim vratima stak­lene fasade. Automatska izvedba također nudi maksimalnu trans­parentnost, jer se pogon nalazi u podu.

Pro­strana roti­rajuća vrata GGR

Pot­puno automa­tizovani pristup za mnogo ljudi, također i sa koli­cima za kupovinu, dječjim koli­cima ili invalidskim koli­cima. Solidna krila u slučaju pot­rebe ili u nuždi možete brzo sklo­piti u stranu.


X
Preuzimanja
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Oznaka Veličina datoteke Preuzimanje
AUTOMATICKÉ VSTUPNÉ SYSTÉMY 9,9 MB Preuzimanje
Rotirajuća vrata, sigurnosna rotirajuća vrata 1,6 MB Preuzimanje