Pot­puno ostak­ljena roti­rajuća vrata GGG

Maksimalna trans­parentnost i rep­rezenta­tivan izgled za područje vrata modernih stak­lenih fasada: pot­puno ostak­ljena roti­rajuća vrata GU Automatic vam nude upravo to. Najuži pog­ledi na profil i pogon automatskih pot­puno ostak­ljenih roti­rajućih vrata sakriven u podu doprinose takvom dojmu. Brzo ćemo ostva­riti vaše želje – npr. sklo­piva krila za ljetno otva­ranje ili automatsko noćno zak­ljučavanje. Polu­automatska i pot­puno automatska roti­rajuća vrata su TÜV tipski ispi­tana, cer­ti­fik­ovana su prema DIN 18650 i odgova­raju aktuelnim direk­tivama, odnosno normama.

GU-ova pot­puno ostak­ljena roti­rajuća vrata GGG vam nude sljedeće:

     

  • Minimalni pog­ledi na profil
  • Kon­strukcija okre­tišta: staklo sa finim alumi­nijumskim okvirom
  • Sklo­pivi meha­nizam za ljetni položaj
  • Noćno zak­ljučavanje, automatsko ili ručno
  • Zak­ljučavanje na zakretnom dijelu elektro­me­ha­nički i/ili meha­nički preko brava sa šipkom
  • Mogućnost aktivacije funkcije "push and go"
  •  

Tehnički podaci

Pot­puno ostak­ljena roti­rajuća vrata GGG
Unut­rašnji prečnik1800 – 3000 mm
Stak­leni krov16 mm
Broj vratnih krila3-krilna ili 4-krilna
Ručno noćno zak­ljučavanje
Automatsko noćno zak­ljučavanje

X
Preuzimanja
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Oznaka Veličina datoteke Preuzimanje
AUTOMATICKÉ VSTUPNÉ SYSTÉMY 9,9 MB Preuzimanje
Rotirajuća vrata, sigurnosna rotirajuća vrata 1,6 MB Preuzimanje
DIN 18650: automatski sistemi vrata