Stak­lena klizna pregrada shopMaster GSW-A

Ova stak­lena klizna pregrada je omiljena zbog svog visokog nivoa komfora i raznih mogućnosti oblikovanja, npr. kod pregradnih stijena ili fasadnih konce­pata. Kom­paktna kon­strukcija zah­tijeva samo minimalan prostor za vodi­licu i nišu za parki­ranje ele­me­nata. Moduli imaju naj­moder­niju tehniku kolica sa točkićima opremljenim kug­ličnim ležaje­vima i obloženim plas­tikom. Garan­tuju vam trajno pouzdanu funkciju i tiho kre­tanje ele­me­nata. Zahvaljujući ugradbenoj visini od samo 86,5 mm vodi­licu je posvuda moguće ugra­diti u nivou sa stropom. U načelu pot­rebno podno vođenje garan­tuje dodatnu stabil­nost i poseban komfor u primjeni. Iz sigur­nosnih razloga u slučaju ispada struje automatsku stak­lenu kliznu pregradu možete ručno pokre­tati.

GU-ove stak­lene klizne pregrade shopMaster GSW-A vam nude sljedeće:

     

  • Prepoz­navanje zapreka
  • Mogućnost podešavanja razmaka između krila na 50 – 1500 mm
  • Vrlo kvali­tetna kolica opremljena kug­ličnim ležaje­vima i obložena plas­tikom
  • Sigurno podno vođenje cijelom širinom
  • Mogućnost ručnog pomi­canja krila u slučaju ispada struje
  • Opcio­nalno sa pot­puno automatskom zidnom zak­lopkom
  •  

Tehnički podaci

shopMaster GSW-A
Maks. visina ele­menta3500 mm
Maks. širina ele­menta1250 mm
Maks. težina ele­menta150 kg
Maks. broj ele­me­nata32
Moguće debljine stakla10 / 12 mm
Izvedba sa vodi­licomlinearna, zakre­nuta, savijena
Brzina50 – 150 mm/s

X
Preuzimanja
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Oznaka Veličina datoteke Preuzimanje
AUTOMATICKÉ VSTUPNÉ SYSTÉMY 9,9 MB Preuzimanje