Stak­lena klizna pregrada shopMaster GSW-M

Ovaj sistem stak­lenih kliznih pregrada omogućuje raznoliko i individualno oblikovanje pregradnih stijena i fasadnih konce­pata za kon­strukcije trgovina u trgovini. Za gotovo svaki tlocrt - zavisno od opreme linearno, savijeno ili u seg­mentima. Elemente je moguće flek­si­bilno ručno pore­dati, nije pot­rebno podno vođenje. Kom­paktna kon­strukcija zah­tijeva malo pro­s­tora za vodi­lice i niše za parki­ranje. Kolica imaju kvali­tetne, točkiće opremljene kug­ličnim ležaje­vima za trajno pouzdano, lako kre­tanje ele­me­nata pri otva­ranju i zatva­ranju. Varijabilne pro­laze možete realizovati pomoću npr. zaokretno-kliznih vrata, komforno opremljenih zatva­račima vrata.

GU-ove stak­lene klizne pregrade shopMaster GSW-M vam nude sljedeće:

     

  • Modularna kon­strukcija sa pre­thodno pro­izve­denim funkcijskim ele­mentima
  • Mogućnost kombi­n­acije pro­laznog zaokretnog krila sa bravom serije PRIME OFFICE
  • Vrlo kvali­tetna kolica opremljena kug­ličnim ležaje­vima i obložena plas­tikom
  • Dvodijelna vodi­lica za flek­si­bilnu izradu lukova
  • Nije pot­rebno podno vođenje cijelom širinom
  •  

Tehnički podaci

shopMaster GSW-M
Maks. visina ele­menta3500 mm
Maks. širina ele­menta1250 mm
Maks. težina ele­menta150 kg
Moguće debljine stakla10 / 12 mm
Izvedba sa vodi­licomlinearna, zakre­nuta, po seg­mentima, savijena

X
Preuzimanja
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Oznaka Veličina datoteke Preuzimanje
AUTOMATICKÉ VSTUPNÉ SYSTÉMY 9,9 MB Preuzimanje