Kod nas imate dobre šanse

Isplati vam se prijava u gru­paciju predu­zeća Gretsch­-Unitas – kao zapo­s­lenik ćete pro­fi­ti­rati od naše bogate ponude kvali­fika­cija i usavršavanja. I naša dobra radna atmosfera, socijalna odgo­vor­nost i otvorena kom­u­nika­cija također osigu­ravaju visoku motivaciju i pro­sječno dugo vrijeme pro­ve­deno u našem predu­zeću. Sve to čini osnovu našeg zajed­ničkog, dug­o­ročnog usp­jeha.

Otvorena radna mjesta

U našoj usp­ješnoj gru­paciji predu­zeća u stalnom por­astu uvijek se otva­raju nova radna mjesta, za koja tražimo kvali­fik­ovane i dobro motivisane osobe.


X
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019