Usluge dostupne s vašom prijavom pronaći ćete odmah na

service.g-u.com

Registracija

Želite koristiti jednu od naših usluga? Registrujte se na

service.g-u.com

Functional facades
<br />Uncompromising system solutionsGU house entrance door concept – the house entrance door package with VdS certificationRetrofittable security – made easy! With tested products of the GU groupixalo – the electronic locking system
<br />Barrier-free construction –
<br />Universal solutions for greater convenienceMotor-driven shoot-bolt locks – for 2-leaf escape doorsThe electronic SE locking system
<br />Identifying – Locking – Organising

Dobro došli

Gru­pacija Gretsch­-Unitas je nakon više od 100 usp­ješnih godina jedan od vodećih ponuđača tehnike pro­zora i vrata, sis­tema automatskih ulaza i sis­tema za upra­vljanje zgradama. Kod nas ćete naći opsežan, kompletan asortiman od okova za pro­zore za porodične kuće, pa sve do sis­tema za upra­vljanje zgradama. Možete nam se obra­titi i ako vam je pot­reban ponuđač cijelih sis­tema ili cer­ti­fika­cija za oznaku CE.

AKTUELNO
AKTUELNO
ŠTAMPA
ŠTAMPA
ARHITEKTI & PROJEKTANTI
ARHITEKTI & PRO­JEKT­ANTI
SERVIS
SERVIS
KARIJERA
KARIJERA
REFERENCE
REFERENCE

X
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019