Sis­temi upra­vljanja zgradama

Sistem upra­vljanja zgradama omogućuje efikasno i smis­leno međus­obno povezivanje različitih sis­tema i uređaja iz sek­tora sigur­nosti, kom­u­nika­cije i medi­jske tehnike. Sis­temi upra­vljanja zgradama nezavisni od pro­izvođača vam omogućuju povezivanje na brojne sis­teme i time vašim klijentima nude visok stepen slobode pri odlučivanju, flek­si­bil­nosti i zaštiti investicije.

Sistem upra­vljanja zgradama GEMOS­

Preko 400 sučelja i više od 500 instali­ranih sis­tema: sa GEMOSOM kao vodećim pro­izvodom na tržištu i u tehno­logiji ćete dobiti sistem upra­vljanja zgradama koji sve tehničke uređaje inte­griše u cen­tralnu površinu kojom se lako rukuje.


X
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019

Weitere Informationen zu unseren Gebäudema­nag­ment­sys­temen finden Sie unter:

www.ela-soft.com