Informacije za štampu

Dobro došli u rubriku za štampu gru­pacije GU

Ovdje ćete pro­naći aktuelne informacije za štampu o gru­paciji predu­zeća, njenim pro­izvodima, uslugama i učešćima na sajmovima.

Imajte na umu:
Slikovni mate­rijal za pojedi­načne poruke rado ćemo vam poslati na zahtjev. Jedno­s­tavno nam napišite poruku e-pošte na pres­se@g-u.de.

Svi pri­premljeni podaci ostaju u vlasništvu gru­pacije predu­zeća
Gretsch­-Unitas.

U ovom području trenutno nema artikala. Posjetite nas ponovo kasnije.


X
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Kontakt za štampu:

GU-Građevinski okovi d.o.o.
Donja Golubinja bb.
72230 Žepče
Telefon: +387 32 684 400
Telefaks: +387 32 684 683
E-pošta: info(at)g-u.ba