Horizon­talno zakre­nuti okovi

Pokažite veličinu i kod horizon­talno zakre­nutih pro­zora! Sa horizon­talno zakre­nutim okovima gru­pacije GU realizujte okrugle i pravougaone pro­zore sve do težine od 300 kg i širine krila u žlijebu od 2950 mm. U pros­to­rijama sa posebnim zahtje­vima za ven­ti­lacijom optimalna svojstva osigu­rava dvosmjerni sistem: isko­riš­teni zrak izlazi gore dok istovre­meno svjež zrak ulazi odozdo. Na taj način osigu­ravate varijabilnu i djelotvornu ven­ti­laciju, npr. tamo gdje je pot­rebno brzo odvesti vlagu ili mirise. Drveni, PVC i metalni pro­zori horizon­talno zakre­nutih okova gru­pacije GU osim toga oduševljavaju komforom i jedno­s­tavnošću upra­vljanja.

Za elemente od drveta

Vaši snažni pomagači za velike ideje: horizon­talno zakre­nuti okovi za pro­zore od drveta. Također i za velika pravougla horizon­talno zakre­nuta krila, okrugle pro­zore ili spojne pro­zore težine do 300 kg.

Za elemente od PVC-a

Din­amično opre­manje plas­tičnih pro­zora: sa horizon­talno zakre­nutim okovima gru­pacije GU za pravougla horizon­talno zakre­nuta krila i okrugle pro­zore težine krila do 175 kg.

Za elemente od metala

Omogućite metalnim pro­zo­rima veći radijus kre­tanja: horizon­talno zakre­nuti okovi za pro­zore od metala za pravougla horizon­talno zakre­nuta krila težine do 175 kg.


X
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019