Klizno-sklo­pivi okovi GU-823 i GU-923

Klizno-sklo­pivi okovi gru­pacije Gretsch­-Unitas pokazuju rješenja koja međus­obno kombinuju mnogob­rojne prednosti. Krila veće dozvoljene težine zah­tije­vaju manje pojedi­načnih ele­me­nata i garan­tuju maksimalne širine otva­ranja. Zahvaljujući većim stak­lenim površinama prostor je pre­plavljen sa još više dnevne svjet­losti, što stvara eksk­luzivan stambeni ambijent.

Pomoću točkića opremljenih kug­ličnim ležajem i obloženih plas­tikom u donjim koli­cima i u gornjim vodećim točkićima, krila precizno i tiho klize u uto­rima vodi­lice. To omogućuje sigurno i jedno­s­tavno pokre­tanje velikih i teških klizno-sklo­pivih krila.

Na zahtjev ćete dobiti individualne pro­grame za izračun koji omogućuju brzo mjerenje širina krila za svaki profil.

U kombi­n­aciji s GU sis­temom podnog praga klizno-sklo­pivi okovi gru­pacije Gretsch­-Unitas prik­ladni su za gradnju bez zapreka prema normi DIN 18040.

GU-823 i GU-923

Zahvaljujući okovima s donjom vodi­licom klizno-sklo­pive elemente moguće je ugra­diti nezavisno od stabil­nosti gornjeg završetka ele­menta; klizno-sklo­pivi okovi time omogućuju podne spojeve bez zapreka.


X
Preuzimanja
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Oznaka Veličina datoteke Preuzimanje
WP00429-00-1-2 Ganzglasfestfeld – Panoramaverglasung für Hebeschiebeelemente 10-19 DEU 430,9 KB Preuzimanje
Oznaka Veličina datoteke Preuzimanje
Klizno-preklopni (harmo) okovi 2,3 MB Preuzimanje