Posebni okovi za fasadu

Kao stručnjak za sve vrste otva­ranja na fasadi Gretsch­-Unitas je predu­zeće s dugo­godišnjom tehničkom kom­pe­tencijom u razvoju inova­tivnih meha­nizama otva­ranja. Stručnjaci predu­zeća GU povezuju posebne dijelove koji se odnose na objekt, koji se kao inova­tivna inžinjerska rješenja razvijaju eksk­luzivno za pojedine pro­jekte, s ele­mentima dokaz­anog asortimana gru­pacije GU. S okovima za fasadno-zak­lopne, paralelne, vit­lajuće ili zaokretne pro­zore i posebne kon­strukcije prema individualnim pot­rebama kupaca mogu se ostva­riti zahtjevi za novim vrstama otva­ranja i obli­cima pro­zora uz jed­inst­venu este­tiku. Paleta usluga seže od tehničkog pro­jekt­ovanja i kon­strukcije do pro­izvodnje posebnih dijelova i razvoja pro­je­kata zajedno s kupcima širom svijeta.

Okovi za izlazeći paralelni fasadni prozor

Posebno rješenje za krila mase do 400 kg. Širine otvora do 250 mm i visine krila do 5.000 mm. Izlazeći paralelni fasadni pro­zori mogu se izra­diti s bogatim asortimanom GU makaza za sve mate­rijale okvira poput drveta, PVC-a i alumi­nijuma.

Okovi za zaokretne pro­zore

Današnje fasade s ostak­ljenjem u visini pros­to­rije pred­s­tavljaju izazov za stan­dardne okove. Predu­zeće Gretsch­-Unitas za ove zahtjeve razvija posebne spojnice za zakretna krila koje sakrivene u zoni okova ili u nehrđajućem čeliku mogu nositi mase krila do 350 kg.

Okovi za fasadna zak­lopna krila

Ovaj pro­gram okova nudi mnoštvo različitih fasadnih zak­lopnih makaza za ugao otva­ranja od 20° do 50°. Ostva­rive su visine krila do 2.500 mm. Fasadni zak­lopni pro­zori mogu se izra­diti s GU makazama za sve mate­rijale okvira poput drveta, PVC-a i alumi­nijuma.

Individualne
posebne kon­strukcije

Naši stručnjaci razvijaju inova­tivne meha­nizme za otva­ranje za individualne zahtjeve klije­nata u pog­ledu ele­me­nata za pro­zračivanje u omotaču zgrade. Uz naše dugo­godišnje iskustvo i krea­tivne ideje razrađujemo rješenja koja se odnose na objekt.


X
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019