Okovi za izlazeći paralelni fasadni prozor

Okovi za izlazeći paralelni fasadni prozor
 
 

Izlazeći paralelni fasadni pro­zori koriste se tamo gdje je pot­rebno održati elegantnu izvedbu i homogen izgled ostak­ljene fasade i kod različito otvorenih pro­zora. Površina pro­zora se za razliku od uobičajenih otklopnih pro­zora ili zaokretno-otklopnih pro­zora po pitanju okvira ne zaokreće, nego se izlaže u ravni paralelno s ostak­ljenom fasadom. Ovaj način otva­ranja osim toga je zbog kon­tinui­rano podesivih širina otva­ranja prik­ladan i za realiza­ciju konce­pata pri­rodnog pro­zračivanja. U odnosu na otklopljene pro­zore, izlazeći paralelni fasadni pro­zori ostva­ruju znatno veću stopu pro­mjene zraka pri istoj širini otva­ranja. Kao i kod svih pro­zora koji se otva­raju prema vani, ovaj način otva­ranja ne zah­tijeva ni mjesto u unut­rašnjem pro­s­toru.

Moguće kon­strukcije/rješenja kod izlazećih paralelnih fasadnih pro­zora:

OznakaPAS350PAS450PAS670PAS930PAS1135
Težina krila
(maks. u kg)
100100200200200

Visina krila
(min. u mm)

3504506709301400
Širina krila
(min. u mm)
3504506709301400
Visina krila
(maks. u mm)
7501000150020002100
Širina krila
(maks. u mm)
20002000200020002000

Širina otvora, ručno
(u mm)

150180150180180

Širina otvora,
motorno
(u mm)

180250180250250

Na zahtjev se mogu realizovati veće mase krila.


X
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019