Otklopno-zaokretni okovi

Pro­gram otklopno-zaokretnih okova UNI-JET

Bilo da je riječ o PVC-u, drvetu i alumi­nijumu, nadgradnoj ili skrivenoj strani spojnica: Svaki prozor pos­tavlja speci­fične zahtjeve za okov. Dobro je da pro­gram otklopno-zaokretnih okova UNI-JET za sve pro­zore i balkonska vrata nudi odgova­rajuće rješenje - estetska, kvali­tetna i jedno­s­tavna obrada.

Nadgradni sistem okova ALU-JET AK 8

Okov za pro­zore od alumi­nijuma sa steznim pričvrsnim ele­mentom za kvali­tetne pro­zore u izgradnji obje­kata: Svi nadgradni dijelovi spojnice ALU-JET AK 8 sastoje se od eloksi­ranog alumi­nijuma ili alumi­nijuma završno obrađenog praška­stim pre­mazom.


X
Preuzimanja
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Oznaka Veličina datoteke Preuzimanje
EURO-JET – Program zaokretno-otklopnih okova i okova za zaokretna krila 5,6 MB Preuzimanje
Oznaka Veličina datoteke Preuzimanje
WP00429-00-1-2 Ganzglasfestfeld – Panoramaverglasung für Hebeschiebeelemente 10-19 DEU 430,9 KB Preuzimanje
Oznaka Veličina datoteke Preuzimanje
Program zaokretno-otklopnih okova UNI-JET 10,2 MB Preuzimanje
Oznaka Veličina datoteke Preuzimanje
Novi UNI-JET - Nadgradni sistemi okova 1010,6 KB Preuzimanje