Paralelno klizno-otklopni okovi

Paralelno klizno-otklopni okovi vam otva­raju novu dimen­ziju u pro­izvodnji ter­asnih ele­me­nata od stan­dardnih pro­zorskih pro­fila. Inova­tivna tehnika pokretnih ele­me­nata na vodi­lici djelotvorno osigu­rava trajno koriš­tenje zbog precizne funkcio­nal­nosti, čak i u slučaju velikih težina. Za vrijeme ven­ti­lacije u otklopljenom položaju makaze prid­ržavaju krilo u takvom položaju da je sigurno od oluje. Okovi za velike i teške elemente su dodatno opremljeni prisilnim upra­vljanjem, koje pri zatva­ranju krilo privlače cijelom širinom, a pri otva­ranju ga ponovo potiskuju.

Paralelno klizno-otklopni ele­menti gru­pacije GU oduševljavaju lag­anim hodom i komforom: jednom ručicom se upra­vlja svim funkcijama.

Za krila težine do 90 kg

Za male i lagane elemente: okov i cen­tralno zak­ljučavanje GU-90 oZ je precizno rješenje za male i lagane paralelno klizno-otklopne elemente, koje sigurno funkcio­niše.

Komfor bez zapreka - za krila težine do 100 kg

Paralelno klizno-otklopni sistem GU-966/100 oZ bb mon­tiran do poda ne ispunjava samo vaše želje za komforom, nego u kombi­n­aciji sa pragom GU DKS ispunjava i maksimalnu visinu praga od 20 mm.

Za krila težine do 130 kg

Za male i srednje velike elemente: Tražite komforan hod i sigur­nost funkcije? Pouzdani paralelno klizno-otklopni okovi za elemente težine krila do 130 kg i širine krila 1600 mm vam nude oboje.

Za krila težine do 150 kg

Sa prisilnim upra­vljanjem igrate na posve sigurno i komforno. Puzdani paralelno klizno-otklopni okovi za elemente težine krila do 150 kg i širine krila 1600 mm vam nude vrhunski komfor upra­vljanja.

Za krila težine do 200 kg

Tražite vrhunski komfor upra­vljanja i sigur­nost funkcije za velike i teške elemente? Gru­pacija GU vam nudi optimalno rješenje sa paralelno klizno-otklopnim okovima za elemente težine krila do 200 kg i širine krila 2000 mm.


X
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019