HS-SPEED Limiter

Sigur­nost upra­vljanja u slučaju velikih i teških ele­me­nata

Ko otvara ili zatvara podizno-klizni ele­ment sa teškim krilom, u fazi ubrzanja stvara kine­tičku energiju koju je teško zakočiti.

HS-SPEED Limiter ogra­ničava ubrzanje krila i na taj način sprječava tjelesne pov­rede ili oštećenje strukture.

HS-SPEED Limiter vam nudi sljedeće:

  • Bez ogra­ničenja uobičajenog komfora upra­vljanja
  • Jedno­s­tavna mon­taža
  • Mogućnost nadogradnje
  • Za elemente od drveta, PVC-a i metala

Naročito prik­ladno za sljedeća područja primjene:

  • Objekti sa poveć­anim zahtje­vima po pitanju sigur­nosti
  • Sve javne usta­nove koje podliježu njemačkom pro­pisu o sprječavanju nesreća (UVV)
  • Sve usta­nove za djecu poput dječijih vrtića, osnovnih škola, itd.

Tehnički podaci

Područja primjeneŠirina krila [mm]
Visina krila [mm]
Težina krila [kg]Raspored krila (šema)
GU-934do 3300do 3250do 400A/C/G/K
GU-937do 2200do 2765do 150A/C/G/K

X
Preuzimanja
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Oznaka Veličina datoteke Preuzimanje
Novi prag GU-thermostep 204 za podizno-klizne elemente 1,7 MB Preuzimanje
Program podizno-kliznih okova 3,4 MB Preuzimanje
Oznaka Veličina datoteke Preuzimanje
WP00429-00-1-2 Ganzglasfestfeld – Panoramaverglasung für Hebeschiebeelemente 10-19 DEU 430,9 KB Preuzimanje