Pragovi za podizno-klizne elemente

Prag je odlučujuća kompo­nenta podizno-kliznog ele­menta. Top­linskim razdvajanjem se prekida strujanje toplote iznutra prema vani, čime je moguće postići znatne uštede energije. Pragovi gru­pacije GU su osim toga vrlo stabilni.

GU-thermostep

Sa dobro toplotno izoli­r­anim podnim pragovima GU-thermostep 204 i GU thermostep 164 sa cer­ti­fikatom CE smanjit ćete strujanje toplote u donjem prik­ljučku podizno-kliznih ele­me­nata od drveta i PVC-a. To stvara znatne uštede energije. Podne pragove koje je moguće individualno kon­fekcio­ni­rati za svaki sistem dodatno odlikuje velika stabil­nost.

Modularni sistem pragova gru­pacije GU

Zahvaljujući ovom modularnom sis­temu koji se sastoji od ugaonih spojnica i pribora sis­tema pro­fila, brzo ćete i jedno­s­tavno izra­diti rješenja za pragove najrazliči­tijih svoj­s­tava – i to za svaki sistem pro­fila.


X
Preuzimanja
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Oznaka Veličina datoteke Preuzimanje
Novi prag GU-thermostep 204 za podizno-klizne elemente 1,7 MB Preuzimanje
Program podizno-kliznih okova 3,4 MB Preuzimanje
Oznaka Veličina datoteke Preuzimanje
WP00429-00-1-2 Ganzglasfestfeld – Panoramaverglasung für Hebeschiebeelemente 10-19 DEU 430,9 KB Preuzimanje