Podni pragovi

Sa top­linski razdvojenim pragovima gru­pacije GU sa cer­ti­fikatom CE možete ostva­riti velike uštede energije kod balkonskih vrata i velikih kliznih ele­me­nata. Odlikuju se malim visinama, a moguće ih je primijeniti pri renovi­ranju kao i u novogradnji. Sa spojni­cama i ostalim priborom naše je pragove moguće pri­lagoditi praktično svim drvenim ili PVC-sis­temima pro­fila i stvo­riti i individualna rješenja.

Za podizno-klizne elemente

Imate izbor: Najveća toplotna izo­lacija i rješenja bez zapreka s pragovima GU-thermostep. Zahvaljujući modularnom sis­temu pragova gru­pacije GU, individualna rješenja sis­tema je moguće realizovati sa samo nekoliko kompo­nenti.

Za balkonska vrata

Uvijek pravo rješenje: gru­pacija GU vam nudi specijalne pragove za balkonska vrata od PVC-a ili drveta – pri čemu se kod drvenih ele­me­nata možete odlučiti između varijanti za nasjednu brtvu i srednju brtvu.


X
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019