Pro­zorske ručke

Pro­zorske ručke za pro­zore i balkonska vrata gru­pacije GU otva­raju per­spek­tivu: izborom pro­zorskih ručki od alumi­nijuma i nehrđajućeg čelika i garnitura za uske okvire od alumi­nijuma ćete inve­s­ti­rati u dizajnerske detalje, ali i u trajni kvalitet osiguran ispi­tivanjima trajne funkcije i testovima sta­tičkog opterećenja, pri kojima sve pro­zorske ručke gru­pacije GU i garniture za uske okvire uvijek pokazuju rezul­tate iznad svih zahtjeva.

Sveo­b­uhvatan jezik oblika: za svaki dizajn su dostupni i okovi za vrata. Za jasnu dizajnersku liniju u cijeloj kući – od pro­zorske ručke, preko pro­zorskih ručki za ter­asne elemente i garnitura za uske okvire, pa sve do kvaka za vrata. U svakom tipu zgrade je moguće izvesti univer­zalnu primjenu.

Prozorske ručke od aluminijuma

DIRIGENT
DIRIGENT
ADAGIO
ADAGIO
MODENA
MODENA
SAN REMO
SAN REMO
SOPRANO
SOPRANO

Prozorske ručke od nehrđajućeg čelika

FORTE
FORTE
RONDO
RONDO
OFFICE
OFFICE

Garniture za uske okvire

DIRIGENT
DIRIGENT
ADAGIO
ADAGIO
MODENA
MODENA
SOPRANO
SOPRANO


X
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019