Ručni ven­ti­lacijski sis­temi

Pobr­inite se za dobar kvalitet zraka u pros­to­riji koja je u zatvorenim pros­to­rijama osnova higijene i ugo­dnog osjećaja. Obloge zgrada postaju sve nepropusnije zbog zahtjeva pro­pisa o uštedi energije, a tema "pro­zračivanja" postaje sve važnija. Sa pro­zorskim ven­ti­la­to­rima gru­pacije GU možete osigu­rati izmjenu zraka radi zaš­tite od vlage, nezavisnu od korisnika. Ovdje ćete pro­naći sve pro­izvode za svoje pro­jekte i realiza­ciju koji odgova­raju vašem konceptu ven­ti­lacije i koji se zasnivaju na normi DIN 1946-6.

Pro­zračivači sa regulacijom DUCO

Kon­tinuirana izmjena zraka sprječava opterećenje preve­likom vlažnošću zraka i sprječava stva­ranje plijesni. Dodatnom primjenom filtera moguće je smanjiti opterećenje polenom.


X
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019