RWA uređaji za odimljavanje / NRWG uređaji za pri­rodno odimljavanje i sis­temi pro­vje­t­ravanja

Svakako vam je poz­nato da je svjež zrak u svakod­nevnici važan za rad sa kon­centracijom bez umora i osjećaj ugode. Brzo prepoz­navanje i odvođenje dima u slučaju požara je važno za spašavanje života. Otkrijte kako se možete pobri­nuti za efikasan odvod dima i/ili dovod svježeg zraka tamo gdje je to pot­rebno.

Uređaji za odvođenje dima i toplote

Uređaj za odvođenje dima i toplote gru­pacije Gretsch­-Unitas osigu­rava uklanjanje dima iz putova za eva­ku­aciju i spašavanje. Uređaji za odvođenje dima gru­pacije GU odlično pri­s­taju svugdje, gdje je u slučaju požara pot­rebno sigurno, automatsko otva­ranje površina odimljavanja.

Ven­ti­lacijski sis­temi

Gru­pacija GU vam nudi individualna rješenja za komfornu, svakod­nevnu ven­ti­laciju pros­to­rija. Bilo da je riječ o otklopnom ili zak­lopnom krilu, ukošenom, trou­g­la­stom, okruglom ili lučnom pro­zoru koji se otva­raju prema van ili unutra – ven­ti­lacijski sis­temi gru­pacije GU ispunjavaju sve želje.


X
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019