Otvarač vrata u pro­tivpožarnoj izvedbi

Otva­rači vrata u pro­tivpožarnoj izvedbi su izrađeni od mate­rijala sa talištem iznad 1000 °C. Odnosne otva­rače možete dobiti za primjenu u pro­tivpožarnim vratima kao izvedbu bez napona - zatvoreno (radna struja) sa elek­tro­nikom za pre­d­opterećenje ili bez nje. Prik­ljučne ste­zaljke su pre­g­ledno označene u boji, tako da možete jedno­s­tavno međus­obno razlikovati razne varijante.

Za stan­dardnu mon­tažu

U pro­gramu gru­pacije GU se nalaze pro­tivpožarni elek­trični otva­rači vrata bez kliznog poklopca jezička za vrstu mon­taže koja je danas još uobičajena, ali koja je ponekad pot­rebna – i ako zbog toga morate izrezivati rub pro­fila, što pred­s­tavlja više rada, smanjenu nepropusnost i gubitak energije.

Za skrivenu mon­tažu

Kod pro­tivpožarnih elek­tričnih otva­rača vrata sa kliznim poklopcem jezička nije pot­rebno izrezivati rub pro­fila: ugradnja se obavlja brže, izgled je ljepši, a veća nepropusnost štedi energiju.


X
Preuzimanja
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Oznaka Veličina datoteke Preuzimanje
GU-BKS električni otvarač vrata ET 8 ET8 06-19 2,4 MB Preuzimanje