Elek­trični otva­rači vrata

Kod stan­dardnih elek­tričnih otva­rača vrata gru­pacije GU na ras­po­laganju su vam različite varijante: izvedba bez napona - otvoreno (mirna struja) i izvedba bez napona - zatvoreno (radna struja) sa elek­tro­nikom za pre­d­opterećenje ili bez nje. Zahvaljujući odgova­rajućim prihvatnim limovima sis­tema imate optimalno rješenje za svaki profil vrata – u izvedbi sa kliznim poklopcem jezička također i za skrivenu ugradnju.

Za stan­dardnu mon­tažu

Za danas još uobičajen i dosada jedini mogući način mon­taže vam nudimo elek­trične otva­rače vrata bez kliznog poklopca jezička – za to nažalost morate izglo­dati rub pro­fila ili u drvenom pro­filu izab­rati prihvatne limove sa otvorenim područjem za jezičak otva­rača vrata. To umanjuje estetsku vrijednost i smanjuje nepropusnost.

Za skrivenu mon­tažu

Elek­trični otva­rači vrata sa kliznim poklopcem jezička vam omogućuju da ne morate izrezivati rub pro­fila, odnosno da u drveni profil umetnete kutni prihvatni lim sa zatvorenim područjem jezička otva­rača vrata. Vaše prednosti: ljepši izgled i manji gubitak energije zbog veće nepropusnosti.


X
Preuzimanja
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Oznaka Veličina datoteke Preuzimanje
GU-BKS električni otvarač vrata ET 8 ET8 06-19 2,4 MB Preuzimanje