Okovi za vrata

Bilo za drvena, čelična, alumi­nijumska ili PVC-vrata: u bogatom BKS-ovu pro­gramu ćete sigurno pro­naći pravi okov za vrata za svoju primjenu. Kao vodeći pro­izvođač na tržištu u sek­toru panik brava vrata za eva­ku­aciju vam nudimo i velik izbor ručki u obliku šipke i potisnih panik letvi prema EN 1125. Nudimo vam i zaštitne okove za visoke sigur­nosne zahtjeve na ulaznim vratima stana i vratima obje­kata. Ako imate pitanja u vezi sa nekim pro­izvodom ili primjenom, slobodno nam se obra­tite.

Za vrata od drveta ili čelika

Za drvena ili čelična vrata ćete dobiti posebno pri­lagođene okove za vrata – rozete, kratke ili duge pločice – i to u najrazliči­tijim površinama. Zahvaljujući karak­te­ris­tikama kao što su sprječavanje pro­vale, pro­tivpožarna zaštita i prik­ladnost za vrata za eva­ku­aciju, BKS-ovi okovi za vrata su više­struko primjenjivi.

Za vrata od alumi­nijuma ili PVC-a

BKS-ovi okovi za vrata u ovom sek­toru su posebno pri­lagođeni zahtje­vima prema vratima od cje­vastih pro­fila od alumi­nijuma ili PVC-a: za uske pro­file različite kru­tosti vam nudimo bogatu ponudu - po želji čak i za dodatne zahtjeve, kao što su pro­tiv­provalna funkcija ili prik­ladnost za pro­tivpožarna vrata i vrata za eva­ku­aciju.


X
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019