Okovi za vrata

Za vrata od cje­vastih pro­fila od alumi­nijuma ili PVC-a

U našem pro­gramu ćete pro­naći bogatu ponudu okova za vrata od cje­vastih pro­fila od alumi­nijuma i PVC-a. Sa garniturama ručki za vrata u najrazliči­tijim dizajnima za sve primjene – od najpo­voljnijeg stan­dardnog okova preko pro­tiv­provalnih varijanti, pa do alter­na­tiva za pro­tivpožarna, pro­tivdimna vrata i vrata za eva­ku­aciju. Pro­gram dopunjuju potisne panik letve i ručke u obliku šipke.

WDL okovi za objekte prema normi EN 1906 i DIN 179

Okovi usmjereni prema dizajnu za vrata obje­kata ras­po­lažu ležajem kvake koji ne zah­tijeva održavanje (WDL). Pro­gram okova sastoji se od sedam različitih serija kvaka s različitim modelima kvaka. Kombi­n­acija različitih modela kug­lastih ručki i pločica omogućuje mnogob­rojne individualne varijante. Svi okovi s WDL spa­daju u klasu 4 prema normi EN 1906.

Zapori vrata za eva­ku­aciju prema normi EN 1125

Naše potisne panik letve i ručke u obliku šipke prema normi EN 1125 možete pos­taviti u naše panik brave i kombi­novati sa okovima na drugim vratima u objektu. Velik broj mate­rijala i izvedbi vam uvijek omogućuje skladno oblikovanje.

Nadgradni zapori vrata za eva­ku­aciju prema normi EN 1125

BKS-ove nadgradne brave i okov za panik vrata se jedno­s­tavno mon­ti­raju na vratno krilo. Potisne panik letve ili ručke u obliku šipke imaju odob­renje prema normi EN 1125 i prik­ladni su za pro­tivpožarna vrata. Različiti mate­rijali i izvedbe se pri­lagođavaju različitoj opremi vrata.

Zaštitni okovi ES3

BKS-ovi zaštitni okovi sa poklopcem cil­indra vam nude posebnu zaštitu od vanjske sile: poklopac cil­indra od ojačanog čelika je labavo uležišten i zahvaljujući svom obliku sigurno povezan sa okovom. Dodatno ugrađen sigur­nosni uređaj otežava izvlačenje i okre­tanje cil­indričnog uloška.


X
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019