Nadgradni zapori vrata za eva­ku­aciju prema normi EN 1125

Brza i jedno­s­tavna mon­taža: BKS-ove nadgradne ručke u obliku šipke i potisne panik letve, koji su prema normi EN 1125 prik­ladni za brave i okov za panik vrata, su odob­reni za pro­tivpožarna vrata. Dostupni su u više mate­rijala i izvedbi – zbog toga se ovi tehnički aktuelni zaporni meha­nizmi mogu pri­lagoditi različitoj opremi na jednokrilnim i dvokrilnim vratima.

Dobit ćete sljedeće izvedbe:

Ručka u obliku šipke 7130

Potisna panik letva 7131

Vanjski okov 7130 3000

Nadgradni BKS-ovi zapori vrata za eva­ku­aciju vam nude sljedeće:

  • Zakretni jezičak od nehrđajućeg čelika
  • DIN lijeva i DIN desna primjena
  • Dostupno više varijanti površine 

X
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
EN 1125: Brave i građevinski okovi – Brave i okovi za panik vrata s horizontalnom šipkom za aktivaciju za vrata na putevima za evakuaciju – Zahtjevi i metode ispitivanjaOdobreno za primjenu na protivpožarnim i protivdimnim vratima