Okov za eva­ku­acijska vrata prema normi EN 1125

Ručka u obliku šipke
 
 

Nudimo vam široku paletu ručki u obliku šipke i pri­tisne šipke za primjenu u jednokrilnim, odnosno dvokrilnim pro­tivpožarnim, pro­tivdimnim vratima ili vratima obje­kata težine do 300 kg. U kombi­n­aciji sa BKS-ovim usadnim bravama i priborom odob­reni su prema normi EN 1125. Iza­be­rite između izvedbi od nehrđajućeg čelika, alumi­nijuma ili PVC-a.

BKS-ov okov za eva­ku­acijska vrata vam nude sljedeće:

  • Sa ugrađenim pogonskim meha­nizmom od nehrđajućeg čelika, kvad­ratni trn od 9 mm
  • Za primjenu na pro­laznim i pomoćnim krilima
  • DIN lijeva i DIN desna primjena

Izvedbe / Tehnički podaci

 

Ručke u obliku šipke

Pri­tisna šipka

Izvedba

B 71xx 51

B 71xx 6

B 74020

B-7443

Primjena na
1-krilnim vratima

Primjena na
2-krilnim vratima

Odob­reno
prema normi EN 1125

Prik­ladno za teška vrata do 300 kg

Rupice/
Razmak

bez rupica

72 mm

74 mm

bez rupica

bez rupica

bez rupica

72 mm

74 mm

92 mm

94 mm

Površina

Nehrđajući čelik V2A

Nehrđajući čelik V4A

 

 

 

Alumi­nijum F1

 

PVC, crni

 

 

 


X
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
EN 1125: Brave i građevinski okovi – Brave i okovi za panik vrata s horizontalnom šipkom za aktivaciju za vrata na putevima za evakuaciju – Zahtjevi i metode ispitivanja