WDL okovi za objekte prema normi EN 1906 i DIN 179

WDL okovi za objekte prema normi EN 1906 i DIN 179
 
 

WDL okovi za objekte vam nude atrak­tivan dizajn i univer­zalne mogućnosti primjene u svim tipovima obje­kata. Imaju odob­renje prema EN 1906, klasa 4, ali i prema normi EN 179, također i za pro­tivpožarna, pro­tivdimna i eva­ku­acijska vrata. Izrađeni su od nehrđajućeg čelika visokog kvali­teta, dugo­trajni su i otporni na koro­ziju i abra­ziju. Pro­gram okova sastoji se od sedam različitih serija kvaka s različitim modelima kvaka. Kombi­n­acija različitih modela kug­lastih ručki i pločica omogućuje mnogob­rojne individualne varijante.

Film o montaži

Film o montaži

Uložni modularni princip okova za objekte WDL certifikovan u skladu s normom DIN EN 1906, klasa 4.

Dobit ćete sljedeće modele ručki:

RONDO

BELCANTO

BELCANTO PANIK

OFFICE

LEGATO

TREMOLO

DIRIGENT

WDL okovi za objekte vam nude sljedeće:

  • Ležaj kvake koji ne zah­tijeva održavanje (WDL) s inte­gri­s­anim sprem­nikom maziva
  • Brza mon­taža zahvaljujući ulijeganju kvake vrata i flek­si­bilno držanje ležaja zahvaljujući pojedi­načnim kompo­nentama s mogućnošću kombini­ranja
  • Direktno pričvršćivanje pričvrsnim ele­mentima sigurnim od popuštanja
  • Fiksno zaokretno položene garniture kvaka s pov­ratnom oprugom
  • Dostupni u sedam različitih serija kvaka u uložnom modularnom principu
  • Prik­ladni za vrata od drveta, čelika i vrata od cje­vastih pro­fila; primjenjivi i na pro­tivpožarnim, pro­tivdimnim i eva­ku­acijskim vratima

X
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
EN 1906: Brave i građevinski okovi – Ručke i fiksne ručke vrata – Zahtjevi i metode ispitivanjaEN 179: Brave i građevinski okovi – Brave i okovi za izlaz u slučaju nužde s ručkom ili udarnom pločom za vrata na putevima za spašavanje – Zahtjevi i metode ispitivanja