Zaštitni okovi ES3

BKS-ove zaštitne okove možete primijeniti na kućnim, ali i ulaznim vratima stana. Modeli ručki su prik­ladni za pro­tivpožarna, pro­tivdimna vrata i vrata za eva­ku­aciju i po želji se mogu ispo­ručiti kao garnitura ručki ili kombinirana garnitura šteke. Kvake za vrata se aktivi­raju ugodno meko i bez dodatnih šumova. Kombi­n­acija ručki sa različitim modelima kug­lastih ručki omogućuje individualne varijante izvedbe.

Stalni vijčani spoj sa stabilnim pričvrsnim ele­mentima garan­tuje sigurno nalijeganje i sprječava nasilno otva­ranje okova polugom. Kod zaštitnih okova od ES1 poklopac cil­indra štiti od bru­talnog izvlačenja ili okre­tanja cil­indričnog uloška. Ojačani ele­menti sa vanjskom pločicom odbijaju pokušaje bušenja. Pritom je zaštitna ploča jezgre prik­ladna za uobičajene veličine ključeva.

Dobit ćete sljedeće modele ručki*:

RONDO

BELCANTO

BELCANTO-Panik

OFFICE

*Ostali ispo­ručivi modeli ručki: LEGATO, TREMOLO, DIRIGENT (bez slike)

BKS zaštitni okovi vam nude sljedeće:

     

  • Poklopac cil­indra je prik­ladan za stršenje cil­indričnog uloška od 12 – 19 mm
  • Uležiš­teno za fiksno roti­ranje bez pov­ratne opruge
  • Nas­tale aksijalne vučne sile preuzima uležiš­tenje velike površine
  • Radijalne sile preuzima flek­si­bilan i stabilan prihvat ručke dužine 8 mm pomoću paten­ti­ranog, nazubljenog pričvrsnog ele­menta
  • Dodatni spremnik maziva upot­punjuje WDL-uležiš­tenje
  • Pribor za mon­tažu se nalazi u sadržaju ispo­ruke
  • Modeli ručki su dostupni sa kvad­ratnim trnom od 8 i 9 mm
  •  


X
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
DIN 18257: Građevinski okovi – Zaštitni okovi – Pojmovi, dimenzije, zahtjevi, označavanjeEN 1906: Brave i građevinski okovi – Ručke i fiksne ručke vrata – Zahtjevi i metode ispitivanjaEN 179: Brave i građevinski okovi – Brave i okovi za izlaz u slučaju nužde s ručkom ili udarnom pločom za vrata na putevima za spašavanje – Zahtjevi i metode ispitivanjaDostupno u SKG izvedbi