Pragovi HTS

Top­linski izoli­rani pragovi

Za ulazna vrata od PVC-a

Top­linski izoli­rane pragove HTS možete kombi­novati sa svim uobičajenim PVC-sis­temima pro­fila. Prik­ladni su za novogradnju kao i za renovi­ranje.

Za ulazna vrata od drveta

Top­linski izoli­rane pragove HTS možete pos­taviti u ulazna vrata od drveta – bilo da je riječ o novogradnji ili renovi­ranju. Kompo­nente su usklađene sa različitim građevinskim dubinama drvenih ele­me­nata.


X
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019