Pragovi sa sis­temom GU

Top­linski odvojeni pragovi

Za ulazna vrata od PVC-a

Gru­pacija GU vam nudi bogat pro­gram pragova sa sis­temom GU za ulazna vrata od PVC-a, koji je savršeno usklađen sa različitim pro­fi­lima od PVC-a.

Za ulazna vrata od drveta sa nasjednom brtvom

Gru­pacija GU vam nudi bogat pro­gram pragova sa sis­temom za ulazna vrata od drveta sa nasjednom brtvom, koji je savršeno usklađen sa drvenim pro­fi­lima različitih građevinskih dubina.


X
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019