Pribor za građevinske okove

Ništa nemojte prepus­titi slučaju, pa ni izbor svog pribora. Gru­pacija GU vam nudi bogat izbor najrazliči­tijeg pribora za gradnju i ugradnju vrata i okova za vrata.

Sis­temi brtvljenja

Sa brtvama za vrata i građevinskim prik­ljučcima gru­pacije GU ćete postići tačno oblikovanje prik­ljučnih fugi za vrata. Na­ravno uz uključeno kom­pe­t­entno savje­tovanje o aktuelnim prepo­rukama i pro­pisima.

Hemijski pro­izvodi za građevinarstvo

Ovdje ćete pro­naći brojne pro­izvode iz sek­tora hemijskih pro­izvoda za građevinarstvo koji su vam pot­rebni za pro­izvodnju, mon­tažu, brtvljenje, kao i njegu i održavanje pro­zora ili vrata. Tu su i mnogi artikli za energetsko sani­ranje, kao npr. izo­lacije, brtve i lje­pila.

Brtve za vrata

Nepropusnost je preduslov za energetsku učin­kovi­tost: kod gru­pacije GU zbog toga možete pro­naći brt­vene pro­file naj­novije gene­r­acije za najrazliči­tije geo­me­trije pro­fila.

Tehnika pričvršćivanja

Gru­pacija GU vam nudi bogat pro­gram mo­der­ne tehnike pričvršćivanja. Tu spa­daju najrazliči­tija rješenja za spajanje za širok spektar primjene. Sve odgovara aktuelnim informacijama i ispi­tivanjima.

Automatske brtve za vrata

Sa automatskim brtvama za vrata gru­pacije GU osigu­ravate savršenu izo­laciju između vrata i poda protiv propuha, inse­kata, prašine i prljavštine. Prik­ladne su za PVC, drvena ili alumi­nijumska vrata.

Tehnika ostak­ljivanja

Pribor za ostak­ljivanje gru­pacije GU vam omogućuje stručnu ugradnju ostak­ljenih jedinica, čak i u slučaju najtežih zahtjeva. S jedne strane s pomno izab­r­anim i ispi­t­anim mate­rijalima, a s druge strane sa širokom paletom pro­izvoda.


X
Preuzimanja
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Oznaka Veličina datoteke Preuzimanje
Pribor za građevinske okove 4,7 MB Preuzimanje