Elek­trično zak­ljučane panik brave (EVP)

Samozak­ljučavajuća panik brava i elek­trično zak­ljučavanje vrata za eva­ku­aciju u jednom sis­temu

Brava EVP, serija 21
 
 

Ako ste prer­ađivač ili pro­jektant, ova jed­inst­vena kombi­n­acija vam olakšava rad i štedi vrijeme. Smanjuje pot­rebu za pro­s­torom i olakšava mon­tažu – nije pot­rebno dodatno izrezivanje izvan područja brave, jer se ožičenje pot­puno vrši u okviru vrata. U kombi­n­aciji sa BKS-ovim upra­vljanjem vratima za eva­ku­aciju FTNT10 / FTNT20 ćete dobiti izu­zetno djelotvoran sistem vrata za eva­ku­aciju.

Elek­trično zak­ljučane panik brave vam nude sljedeće:

  • Samozak­ljučavajuća panik brava i elek­trično zak­ljučavanje vrata za eva­ku­aciju u jednom sis­temu
  • Ide­alno za nadogradnju zbog DIN dimen­zija kućišta brave
  • Dodatno glodanje na vratnom krilu ili iznad prihvatnog lima nije pot­rebno
  • Vrata se blo­ki­raju bez ručnog zak­ljučavanja zahvaljujući ugrađenom automatskom zasunskom jezičku
  • Tačka zadržavanja se nalazi optimalno po sredini vrata: pos­tavljanje u području prihvatnog lima
  • Jedno­s­tavno za pro­jekt­ovanje i obradu zahvaljujući malom broju kompo­nenti sis­tema  
  • Prik­ladno za drvena i čelična vrata (serija 21) i sis­teme vrata od cje­vastih pro­fila (serija 19)
  • Mogućnost kombi­n­acije sa upra­vljanjem vratima za eva­ku­aciju FTNT10 / FTNT20
  • U skladu sa EltVTR i prEN 13637

Svojstva pro­izvoda / Tehnički podaci

 

Serija 21

Serija 19

Primjena

Sistem vrata

Sis­temi drvenih i čeličnih vrata

Sis­temi vrata od cje­vastih pro­fila

1-krilna

Tehnički podaci

Osovinska mjera

55, 60, 65, 80 mm

35, 40, 45 mm

Stražnja osovinska mjera

28 mm

15 mm

Odob­renja

DIN 18250

VdS

Klasa B

Klasa C

EN 179

EN 1125

EltVTR

prEN 13637


X
Ostale informacije
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
EN 179: Brave i građevinski okovi – Brave i okovi za izlaz u slučaju nužde s ručkom ili udarnom pločom za vrata na putevima za spašavanje – Zahtjevi i metode ispitivanjaEN 1125: Brave i građevinski okovi – Brave i okovi za panik vrata s horizontalnom šipkom za aktivaciju za vrata na putevima za evakuaciju – Zahtjevi i metode ispitivanjaDostupno u VdS izvedbiOdobreno za primjenu na protivpožarnim i protivdimnim vratimaEltVTR: direktiva o električnim sistemima zaključavanja vrata na evakuacijskim putevima