Prihvatni magneti

Za vaš sistem putova za eva­ku­aciju su vam pot­rebni posebno sigurni prihvatni magneti koji se brzo aktivi­raju?

BKS-ovi prihvatni magneti ispunjavaju visoke zahtjeve EltVTR  i lako se nadograđuju. Veličinu prihvatnih magneta možete izab­rati zavisno od svojih vrata – na ras­po­laganju su vam različite dimen­zije i sile držanja od 2 ili 5 kN. Važno je samo da pla­ni­rate dodatni kon­takt na vratima za pov­ratnu informaciju o stanju vrata.

BKS-ovi prihvatni magnetni vam nude sljedeće:

  • Ide­alno za nadogradnju
  • Dostupnost u raznim veličinama
  • Odob­reno prema EltVTR

Tehnički podaci / Svojstva pro­izvoda

BKS-ovi prihvatni magneti

Radni napon

24 V DC

Potrošnja nazivne struje

250 mA

Ugao mon­taže

Z-ugao / L-ugao

Poklopci

Alumi­nijum ili nehrđajući čelik

Vrijeme trajanja uključenosti

100 %


X
Ostale informacije
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Oznaka CEEltVTR: direktiva o električnim sistemima zaključavanja vrata na evakuacijskim putevima