Ploča BKS-NET

Moderni dodirni zaslon gru­pacije GU ćete mon­ti­rati u tren oka i sasvim jedno­s­tavno pus­titi u rad – zahvaljujući tvor­nički instali­ranom soft­veru sa svojstvom samokon­figu­racije. Zatim ga koris­tite pomoću prstiju, bez miša i tas­tature. To može svako ko zna lozinku, intui­tivno, bez eduka­cije.

Površinu soft­vera možete jedno­s­tavno pri­lagoditi lokalnim zahtje­vima, čak i u slučaju kasnijih pro­mjena. Podrazumijeva se da nema zahtje­vnih insta­lacija sa servera ili soft­vera. Ploču samo preko sab­ir­nice prik­ljučite na sab­ir­nicu objekta BKS-NET i direktno upra­vljajte svim vratima, jer se ona automatski uči­ta­vaju.

Ploča BKS-NET vam nudi sljedeće:

 • Mogućnost prikaza svih stanja vrata nekog objekta
 • Automatsko prepoz­navanje svih učesnika BKS-NET sab­ir­nice u objektu
 • Upra­vljanje vratima pomoću prsta, tipkovnica i miš nisu pot­rebni
 • Brzo puštanje u rad: tvor­nički instaliran softver sa svojstvom samokon­figu­racije
 • Bez dodatnih troškova za pogonski sistem ili dodatni server
 • Korisnička površina kojom se intui­tivno upra­vlja
 • Kon­stru­isano za trajni pogon - bez pokretnih dijelova kao što su tvrdi disk ili ven­ti­lator
 • Povezivanje na sab­ir­nicu BKS-NET preko USB-a ili mreže (TCP/IP)

Funkcije:

 • Skupni prikaz za više vrata
 • Otključavanje/zak­ljučavanje pojedinih vrata
 • Otključavanje/zak­ljučavanje kompletnih grupa vrata
 • Prikaz/obrada/poniš­tenje alarma
 • Prijava zaštićena lozinkom sa višestepenim nivoima ovlaš­tenja

Tehnički podaci

Ploča BKS-NET

Radni napon mrežnog ele­menta

90 V…240 V (50/60 Hz) AC

Potrošnja struje

32 W

Vrsta zaš­tite prednje strane

IP 64

Displej

Dodirni zaslon
Dijago­nala zaslona 12,1"

Pričvršćenje

Pričvršćenje VESA 75 x 75 mm

Softver

Tvor­nički instaliran

Dimen­zije (Š x V x D)

304 x 246 x 50 mm


X
Ostale informacije
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Oznaka CEBKS-NET: Mogućnost umreženja putem sabirnice sistema BKS-NET