Univer­zalno kućište GEMOS­ u formatu od 19''/1 jedinica visine

Za modularnu strukturu

Ako kompo­nente GEMOS­ želite ugra­diti u razvodni ormarić, univer­zalno kućište GEMOS­ je ide­alna dopuna. GEMOS­ module carrier (GMC) je kon­stru­isan za dva redun­dantna mrežna ele­menta i do tri modula. Nudi vam osam prik­ljučaka RJ45 sa prednje strane i različite mikro­mo­dule.

Univer­zalno kućište GEMOS­ vam nudi sljedeće:

   

 • Za do tri modula GEMOS­ po kućištu
 • Prik­ljučivanje modula preko uvođenja kablova ili pljos­natih kablova
 • Pre­thodno ožičeni prik­ljučci za upra­vljački sklop na stražnjoj strani
 • Ugrađena matična ploča mrežnog ele­menta za prik­ljučivanje dva redun­dantna mrežna uređaja (150 W)
 • Mogućnost mijenjanja osigu­rača sprijeda
 • Prik­ljučivanje napona sa prednje strane
 • 8 prik­ljučaka RJ45 za prik­ljučivanje sab­ir­nice ili sučelja sa prednje strane
 • Razna sučelja i filteri dostupni kao mikro­mo­duli
 • LED-displej za prikaz različitih stanja funkcija mrežnog ele­menta i ugrađenih modula
 • Kom­paktna kon­strukcija: 19", 1 jedinica visine
 • Dostupan opcio­nalni pribor za ugradnju, npr. tele­s­kopske šine
 •  


X
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019